Transport till och från Uzbekistan

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Uzbekistan med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster, samt järnvägstransporter via Klaipeda, Litauen.
Export.

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export     X   X 15 dagar
Import           15 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Hellaster bil, 13-14 dagar
Järnväg, 12-14 dagar (endast hela container/vagnar kan bokas)

Förtullning

Enligt instruktion av respektive köpare

Dokument

För transportens genomförande behövs följande dokument:

  • 4 ex handelsfaktura i original
  • 4 ex Packlista
  • 2 ex ED dokument
  • Eventuella certifikat i original

För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Uzbekistan

 

Vill du veta mer?