Transport till och från Ukraina

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Ukraina med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Import - Export.

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export FTL X 3-7 dagar
Export LTL         4-10 dagar
Import FTL X X X X X 3-7 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Förtullning

Sker på instruktion av mottagaren

Dokument

För transportens genomförande behövs följande dokument: 3 ex handelsfaktura 2 ex ED dokument eventuella licenser För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Ukraina

 

Vill du veta mer?