Transport till och från Turkmenistan

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Turkmenistan med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster, samt järnvägstransporter via Klaipeda, Litauen.
Import - Export.

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export       X 15 dagar
Import           15 dagar

1* Hellaster bil, 12-14 dagar
2* Järnväg, 15-20 dagar (endast hela container/vagnar kan bokas)
Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Bokningsdag

2 dagar innan avhämtning.

Förtullning

Enligt instruktion av respektive köpare.

Dokument

För transportens genomförande behövs följande dokument:

  • 4 ex handelsfaktura i original
  • 4 ex Packlista
  • 2 ex ED dokument
  • Eventuella certifikat i original

För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Turkmenistan

 

Vill du veta mer?