Trafikinformation med anledning av jordskred på E6 i Stenungsund

Under natten till lördagen 23 september inträffade ett jordskred utanför Stenungsund. Stora delar av vägbanan på E6:an i höjd med Stenungsundsmotet har rasat på grund av skredet.

Bring-lastbil

Vägen är helt avstängd i båda riktningar och kommer att vara avstängd under en längre tid framöver. Trafiken leds om via andra vägar vilket i nuläget medför långa köer och längre körtider.

Vi vill med denna information göra er uppmärksamma på att detta även kan komma att påverka våra ledtider i trafiken från södra och västra Sverige till och från Norge.

Vi uppdaterar denna sida löpande så snart vi har mer information.

Dela artikel