Transport till och från Syrien

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Syrien med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Import - Export.

Från Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Jönköping-Damaskus         X ca 15 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument

För transportens genomförande behövs följande dokument:
2 ex handelsfaktura
2 ex ED dokument
För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg 
1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Syrien

 

Vill du veta mer?