Transport till och från Serbien

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Serbien med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Import - Export.

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export       X X 4-6 dagar
Import       X X 4-6 dagar

 *Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument

För transportens genomförande behövs följande dokument: 2 ex handelsfaktura 2 ex ED dokument
För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Serbien

 

Vill du veta mer?