Transport till och från Mongoliet

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Mongoliet med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik komplettlaster och specialtransporter.
Även järnvägstransporter via Klaipeda, Litauen.
Export

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export         20 dagar
Import            

*Ledtiden mäts i arbetsdagar. Hellaster kan bokas alla arbetsdagar. 
Hellaster bil, 20 arbetsdagar
Järnväg, 20 arbetsdagar (endast hela container/vagnar kan bokas) 

Förtullning

Enligt instruktion av respektive köpare.

Dokument

För transportens genomförande behövs följande dokument:

  • 4 ex handelsfaktura i original
  • 4 ex Packlista
  • 2 ex ED dokument

För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Mongoliet

 

Vill du veta mer?