Transport till och från Moldavien

För dig som har behov av exporttransporter till Moldavien med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Styckegods- och komplettlaster.
Export

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export         X 9-11 dagar
Import           9-11 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument

För transportens genomförande behövs följande dokument:
För dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg 
1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Moldavien

 

Vill du veta mer?