Transport till och från Jordanien

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Jordanien med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Styckegodstransporter till/från Jordanien och komplettlaster med avgång efter önskemål.
Kundindividuella logistiklösningar.
Export

 MånTisOnsTorsFreLedtid*
Export    X17 dagar
Import      

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument

För transportens genomförande behövs följande dokument:
8 ex handelsfaktura
ED dokument
För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg 
1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Jordanien

 

Vill du veta mer?