Transport till och från Italien

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Italien med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Import - Export.

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export   X   X X 2-5 dagar
Import   X   X X 2-5 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Destinationer

Hela Italien inklusive öar

Dokument

För dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg 
1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Italien

 

Vill du veta mer?