Transport till och från Irak

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Irak med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Export.

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export         X 14 dagar
Import           14 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument

För transportens genomförande behövs följande dokument:

  • 8 ex handelsfaktura
  • ED dokument

För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Irak

 

Vill du veta mer?