Transport till och från Grekland

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Grekland med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Import - Export inkl uppackning, bortforsling av förpackningsmaterial samt leveranser till terminal.

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export X   X X X 6-8 dagar
Import     X X X 6-8 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument

För dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Grekland

 

Vill du veta mer?