Transport till och från Frankrike

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Frankrike med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Import - Export.

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export  X X     X 2-5 dagar
Import  X X     X 2-5 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar. Avgångsdagarna avser styckegods i båda riktningarna.

För partisändningar och hellaster gäller tätare avgångar och generellt kortare ledtider.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Frankrike

 

Vill du veta mer?