Transport till och från Estland

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Estland med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Import - Export.

Avgångar

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export     X   X 1-2 dagar
Import  X   X   X 1-2 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument

För transportens genomförande behövs följande dokument: 1 ex handelsfaktura För övriga dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 2000 kg  1 m3 = 350 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Estland

 

Vill du veta mer?