Transport till och från Cypern

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Cypern med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster. I
Import - Export, inkl uppackning, bortforsling av förpackningsmaterial samt leveranser till terminal.

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export    X   X X 10-14 dagar
Import    X     X 10-14 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument

För dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg  1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Cypern

 

Vill du veta mer?