Transport till och från Bosnien

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Bosnien med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Import - Export. 

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export         X 5-7 dagar
Import         X 5-7 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. Helbilar kan lastas alla arbetsdagar.

Dokument

2 ex handelsfaktura
2 ex ED dokument
För dokumentkrav hänvisas till Skeppningshandbokens anvisningar.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg 
1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Bosnien

 

Vill du veta mer?