Transport till och från Belgien

För dig som har behov av import- och exporttransporter till och från Belgien med direktbilstrafik för styckegods och komplettlaster.

Trafikupplägg

Direktbilstrafik styckegods- och komplettlaster.
Import - Export.

  Mån Tis Ons Tors Fre Ledtid*
Export   X     X 2-4 dagar
Import   X     X 2-4 dagar

*Ledtiden mäts i arbetsdagar och gäller styckegods. För partisändningar och hellaster gäller tätare avgångar och generellt kortare ledtider.

Generellt

1 flakmeter = 1850 kg 
1 m3 = 333 kg

Alla uppdrag utförs enligt NSAB 2015. Mer precisa villkor och innehåll tillhandahålls på begäran och vid offertgivning.

Belgien

 

Vill du veta mer?