Navigering genom osäkra vatten: Spänningar i röda havet stör den globala försörjningskedjan

Den globala sjöfartsindustrin har den senaste tiden stått inför komplexa utmaningar till följd av ökande spänningar i Röda Havet. Denna situation har betydande konsekvenser för fartygsrutter, riskbedömningar och transittider, vilket påverkar försörjningskedjans tillförlitlighet.

Lastfartyg med Bring-containrar

De senaste attackerna mot fartyg har lett till att rederier omprövar sina rutter och säkerhetsåtgärder vilket skapar osäkerhet kring transittider. Det handlar bland annat om att hitta alternativa transportlösningar runt Godahoppsudden eller att sätta transporter genom Röda Havet på paus.

Vad vi kan förvänta oss de kommande veckorna

Den nuvarande situationen antyder inga tecken på en snabb lösning, vilket innebär att vi kan vänta oss följande effekter:

  • Förlängd ledtid från Asien till Europa med 14-21 dagar
  • Höjda priser på grund av minskad kapacitet
  • Förseningar i stora hamnar på grund av minskad förutsägbarhet. Fartygen kommer inte att anlända till hamnarna enligt ursprunglig tidtabell.
  • Tomma containrar från Europa kommer inte att nå Fjärran Östern i tid för lastning före det kinesiska nyåret 10.2.24-17.2.24. Detta kan påverka priser och kapacitet i allmänhet.

Bring Cargo International övervakar situationen

Säkerhet och trygghet förblir vår högsta prioritet, och vi arbetar nära tillsammans med våra rederipartners för att hitta optimala lösningar för era försändelser.

Vi övervakar situationen noga och vi kommer vi att hålla er uppdaterade om eventuella förändringar som kan påverka er frakt.

Vi finns här för att erbjuda skräddarsydda lösningar baserade på dina behov i alla situationer. Tveka inte att kontakta din lokala kontakt.

bci-air-sea@bring.com

Dela artikel