Skydd mot corona når fram

Skydd mot corona når fram

Tillsammans med Röda Korset hjälpte vi Socialstyrelsen att säkra tillgång av skyddsutrustning hos extra corona-utsatta regioner och kommuner.

Bring-lastbil

Det är otroligt viktigt att vi som kan mobiliserar och kraftsamlar.

Per Öhagen, koncerndirektör E-Handel och Logistik på Bring.

Att coronaviruset, även kallat covid-19, 2019-nCoV och SARS-Cov-2, påverkat stora delar av världens samhällen har inte undgått någon. Viruset sprider sig i hela Sverige och med anledning av den aggressiva spridningen har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att vid behov ta över regionernas och kommunernas ansvar för att säkra tillgång till sjukvårdsutrustning och annat sjukvårdsmaterial.

För att hantera alla donationer från företag och privatpersoner har myndigheten tagit hjälp av Röda Korset – som i sin tur samarbetar med oss på Bring som är deras utvalda nationella beredskapspartner. Vi hjälper till med allt från logistik och distribution av sjukvårdsutrustning till lagerhållning av material på åtta lagerterminaler runtom i Sverige.

– Situationen vi befinner oss i berör alla delar av vårt samhälle. Därför är det otroligt viktigt att alla vi som kan mobiliserar och kraftsamlar. Uppdraget för Röda Korset, där vi transporterar och lagerhåller nödvändigt krismateriel för Sverige, är inte bara samhällsviktigt. Vi ser även ett väldigt starkt engagemang internt och en stolthet för att man får vara med och bidra, säger Per.

Lagrar sjukvårdsutrustning

Jonas Claesson arbetar som produktionschef på Brings terminal i Torsvik utanför Jönköping, vilket är en av de åtta terminalerna där Röda Korset kan lagra donerat material.

– Avsändaren, som i det här fallet är privatpersoner eller företag, skickar in gods till oss, som vi hanterar oavsett på vilket sätt det kommer in. Därefter sorterar vi upp materialet utifrån anvisning vi fått från Röda Korset, så att vi kan lagerföra vad vi tagit emot för gods. Efter avrop levererar vi varorna dit de ska, berättar Jonas.

Jonas Claesson, produktionschef på Brings terminal i Torsvik utanför Jönköping
Jonas Claesson,

Det dröjde inte många timmar från att insatsen var igång till att han fick det första sms:et om att gods var på ingång.

– Vi har kommit igång väldigt snabbt och har dessutom möjlighet att anpassa volymen på lagret utefter hur mycket material som kommer in. Som anställd är jag otroligt stolt över att få vara med och hjälpa till, säger han.

Jonas betonar även hur viktigt det är med samarbete i tider som dessa.

– Det är extremt viktigt att samhälle, företag och ideella krafter jobbar tillsammans i krissituationer. Enskilt kommer man inte att mäkta med, men hjälps vi åt har vi en mycket bättre chans att klara det här.

Viktigt samarbete som gör skillnad

Vårt samarbete med Röda Korset har visat sig lyckat även på andra håll i landet, då logistikföretaget i slutet av mars levererade närmare 400 000 munskydd – en donation från Vattenfall – till Socialstyrelsen.

– Vi är redo att bistå Socialstyrelsen i den allvarliga situation som råder. Som organisation är vi en kraft att räkna med och har lång erfarenhet av att agera i kris, såväl internationellt som i Sverige, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset, och tillägger:

– Vi är stolta över att ha ett företag som Bring som beredskapspartner. Med sina tusentals fordon på vägarna runt om i Sverige bidrar Bring både med välbehövliga resurser och erforderlig kunskap i logistik.

Även Madeleine Ödquist, som arbetar som Key Account Manager inom nationell beredskap på Röda Korset, är mycket nöjd med samarbetet med Bring – ett samarbete som startades redan 2018 i samband med skogsbränderna.  

– Vi satt i diskussioner om samarbete tillsammans med Bring redan innan bränderna bröt ut, men utan avtal och överenskommelse kunde vi ändå vända oss till dem för hjälp – mitt i semestern. De var enormt snabba och ställde upp pro-bono med att hämta olika företagsgåvor runtom i landet och leverera dessa till de lokala krisinsatserna. Jag är så stolt över detta samarbete och vet att Bring känner likadant, säger Madeleine.

Hon berättar vidare om vikten av en engagerad och flexibel företagspartner vid kris, och att det är en av anledningarna till att Röda Korset verkligen uppskattar samarbetet med oss på Bring.

– Det är så klart enormt viktigt. Varje kris ser olika ut, varje kris har olika behov. Men varje gång vi bett Bring om hjälp under pågående nationella kriser har svaret alltid blivit ”självklart”. De är lösningsorienterade, professionella och drivna. Med andra ord en perfekt partner för Röda Korset, säger Madeleine och adderar:

– Så här i kristider är det enormt viktigt att företag samarbetar, oavsett om det är genom att skänka material, bidra med tjänster eller genom finansiellt stöd.

Bidra med produkter till sjukvården

I enlighet med önskemål från Socialstyrelsen vänder sig nu Röda Korset till företag och privatpersoner för hjälp med produkter till sjukvården. Kan du eller ditt företag bidra med skyddsutrustning?

Fakta:

Bring är sedan slutet av 2018 nationell beredskapspartner till Röda Korset. krissituationer sker samarbetet mellan Bring och Röda Korset inom följande områden:

  • Beredskapslager på åtta platser runt om i landet för materiel och utrustning, exempelvis Röda Korset-västar, filtar, ficklampor, tomma vattenbehållare och första hjälpen-utrustning.
  • Transport av materiel från lagerlokal till angiven plats, exempelvis vid en allvarlig händelse.
  • Utbildning av Brings personal inom första hjälpen och krisstöd.
Dela artikel