Bring och Svenska Röda Korset samordnar donationer av skyddsmaterial till sjukvården

Sedan 2018 är Bring beredskapspartner till Svenska Röda Korset och hjälper på så sätt till att öka den civila beredskapen när samhällets resurser inte räcker till och behöver förstärkas. Nu stärks vårt samarbete ytterligare när vi kraftsamlar i krisinsatsen mot Coronaviruset.

Bring och Röda Korset

Bring kommer att hjälpa Röda Korset med distribution av donationer i form av skyddsutrustning till de som just nu står i frontlinjen i kampen mot covid-19. 

Uppdraget kommer från svenska Socialstyrelsen, som idag har en ett övergripande ansvar att säkra tillgången av skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial för alla regioner i samband med spridningen av covid-19.