Bring och Svenska Röda Korset samordnar donationer av skyddsmaterial till sjukvården

Bring och Svenska Röda Korset samordnade donationer av skyddsmaterial till sjukvården

Sedan 2018 är vi beredskapspartner till Svenska Röda Korset och hjälper på så sätt till att öka den civila beredskapen när samhällets resurser inte räcker till och behöver förstärkas. Vårt samarbete stärktes ytterligare när vi kraftsamlade i krisinsatsen mot coronaviruset.

Bring och Röda Korset

Vi hjälpte Röda Korset med distribution av donationer i form av skyddsutrustning till de som stod i frontlinjen i kampen mot covid-19. 

Uppdraget kom från svenska Socialstyrelsen, som idag har en ett övergripande ansvar att säkra tillgången av skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial för alla regioner i samband med spridningen av covid-19.