Tillgångar som används i spårningsappen för Android

Postens spårningsapp ber om olika rättigheter för att utföra handlingar som kräver tillgång till information från din mobiltelefon. Nedan följer en beskrivning av vilka rättigheter vi frågar efter, varför vi behöver dessa rättigheter och vad de används till.

Tillgång till internet

För att kunna hämta information behöver vi tillgång till internet för att uppdatera appen med de senaste händelserna.

Tillgång till Google Maps

Appen ber om tillgång till Google Maps. Det behövs för att vi ska kunna erbjuda kartlösningar med information om var du kan hämta ut din försändelse och eventuellt få en vägbeskrivning om du vill det.

Tillgång till kamera

Vi har skapat en möjlighet att skanna streckkoder. För att det ska vara möjligt behöver vi tillgång till kameran i din mobiltelefon.

Tillgång för att aktivera Pushmeddelanden

För att du ska kunna ta emot pushmeddelanden på din mobil behöver vi en del tillgångar. Vi behöver tillgång till WAKE_LOCK för att väcka processorn när pushmeddelandet dyker upp. RECEIVE och C2D_message är för att ta emot pushmeddelanden.

Tillgång till kontakter

Vi har skapat en delningsfunktion i appen. För att den ska fungera behöver vi rättighet att nå din kontaktlista.

Utklipp från rättigheten

”Allows the app to read data about your contacts stored on your phone, including the frequency with which you’ve called, emailed, or communicated in other ways with specific individuals. This permission allows apps to save your contact data, and malicious apps may share contact data without your knowledge.”

Det är absolut inte vår avsikt att be om all denna information. Vi använder inte informationen till något annat än att ge dig möjlighet att dela information med andra. Vi lagrar inte data och säljer inte heller vidare det till andra. Google har dessvärre inte olika grader av kontaktinformation som efterfrågas, och vi måste därför be dig om tillgång till allt.

Tillgång till konton

Spårningsappen ber om tillgång för att skapa ett konto