CMR och Waybill i Mybring

CMR, Waybill och Fraktbrev är olika namn på ett dokument som krävs vid gränsöverskridande transporter. Här får du information om hur du skapar en CMR i Mybring.

I Mybring skapas automatiskt en CMR/Waybill när du skapar en gränsöverskridande Business Pallet bokning, men om du skickar bulk-sändningar eller skapar dina fraktsedlar i ett annat system än Mybring kan du skapa dina CMR/Waybill i Mybring.

Så här skapar du en CMR/Waybill

  1. Välj Bulkdokument under menypunkten Beställning
  2. Ska du skicka via en terminal, välj Skapa ny. Om du ska skicka direkt till en mottagare, välj Pallet only CMR (om du väljer det här alternativet, fyll i mottagarens namn istället för terminal och tullombud i steg 3). 
  3. Välj en avsändare, terminal, tullombud, antal tulldokument och datum.
  4. Fyll i information om de olika pallar som ingår i sändningen.
  5. Klicka på Generera PDF
  6. Klart! Din CMR/Waybill/Fraktbrev finns nu tillgängligt tillsammans med en Routing Label i översikten.