Chatbot Privacy Policy

Information om behandling av din personliga information när du kontaktar Posten Norge & Bring Kundservice via vår chatbot.

1. Introduktion

I denna integritetspolicy beskriver vi hur Posten Norge AS (Posten) och Bring behandlar din personliga information när du kontaktar oss via vår chatbot.

Förutom denna specifika integritetspolicy, gäller Brings generella integritetspolicy, som finns här. Där kan du bland annat läsa mer om vilka rättigheter du har enligt sekretessreglerna.

Behandlingsansvarig för behandling av personuppgifter som är registrerade efter din användning av chatboten är Posten Norge AS, organisationsnummer 984 661 185, Biskop Gunnerus ’Gate 14 A, 0185 Oslo.

För eventuella frågor om vår behandling av din personliga information kan du kontakta integritetsombudsmannen i Posten Norge AS på e-postadressen: personvernombud@posten.no.

2. Kort om Brings Chatbot

En chatbot är enkelt förklarat ett datorprogram utformat för att interagera med människor som använder språk, skrift eller tal.

Du kan få svar på dina frågor om att skicka paket och brev, spåra paket och mer.

Leta efter chatsymbolen i skärmens nedre högra hörn.

3. Vilken information använder vi och varför?

När du använder chatboten

Den enda personliga informationen som är relevant för chatboten är sändningsnumret, om du vill använda chatboten för att spåra en sändning. Du behöver inte registrera någon personlig information för att använda chatboten.

I den mån vi hanterar personlig information är det för att kunna svara på din förfrågan på bästa möjliga sätt. Hanteringsgrunden för sådan hantering är GDPR artikel 6 nr 1 bokstav b) eftersom hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna ge dig det svar via chatboten som du begär.

Utveckling av chatboten

Vi tar slumpmässiga urval av kundernas frågor i chatboten för att förbättra chatbotens svar. Vi använder inte personlig information i detta sammanhang.

Statistik och utvärdering

Vi använder frågorna i chatboten för att sammanställa statistik och för att på annat sätt utvärdera användningen, men använder inte personlig information i detta sammanhang.

4. Radering

Din konversation med chatboten lagras i en månad om du inte väljer att radera konversationen när du är klar. Du kan också ladda ner samtalet om du vill. Klicka på frågetecknet längst upp i chattfönstret och sedan på önskat val om du vill radera eller spara konversationen.

5. Leverantör

Boost.ai AS är leverantör av chatboten. De behandlar all personlig information om dig på våra vägnar och i enlighet med det databehandlingsavtal som ingåtts med Posten.

6. Om chatboten inte kan svara och du ber om att få komma i kontakt med en kundservicemedarbetare

Om du ställer frågor som chatboten inte kan svara på kommer du att erbjudas att kontakta en kundrådgivare via chatten. Du blir sedan ombedd att ange ditt namn, e-postadress och telefonnummer först. Vi ber om denna information när du befinner dig i "chattkön" eftersom det i de flesta fall är nödvändigt att vi har informationen för att kunna lösa ärendet på ett bra sätt. Att vi samlar in informationen innan vi upprättar kontakt med kundrådgivaren beror på det faktum att det gör oss effektivare än om kundrådgivaren hade varit tvungen att begära informationen efter att kontakt har upprättats. Detta förkortar också väntetiden för att komma i kontakt med en kundrådgivare.

Informationen används inte för annat än att följa upp dina frågor och be om feedback om hur du upplevde vår kundtjänst. Detta är frivilligt att svara på.

Behandlingsunderlaget för behandlingen av ovanstående information är GDPR artikel 6 nr. bokstav f) eftersom vi har bedömt det så att hänsynen till individens integritet inte väger tyngre än Postens eller Brings intresse av att behandla personuppgifterna för nämnda syfte.

Information som framträder genom chatt med en kundrådgivare lagras i 3,5 år vid klagomål eller reklamation. Chatt som gäller rådgivning, information eller andra tjänster lagras i 1,5 år.

Har du några frågor?

Kontakta vår kundservice.

Dela artikel