Information om behandling av dina personuppgifter när vi transporterar gods till dig

I denna integritetspolicy beskriver vi (se nedan) behandlingen av dina personuppgifter när vi transporterar gods till dig.

Utöver denna specifika integritetspolicy hittar du vår allmänna integritetspolicy här. Där kan du bland annat läsa mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Behandlingsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med transportuppdrag är det företag som transporterar godset till dig: Bring E-commerce & Logistics AB 556420-3072, Bring Courier & Express AB 559217-4584, Bring Courier & Express AS 979427107, Posten Norge AS 984661185, Bring Home Delivery Norge AS 923542973, Bring E-commerce and logistics A/S 29390142, Bring Courier & Express A/S 40868356, Bring express suomi oy 1837146-7.

För frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta kundservice.

1. Leveransinformation – för att vi ska kunna transportera godset till dig

1.1 Vilken information vi använder och varför

När vi transporterar gods till dig får vi normalt sett information om dig från andra som du har ingått avtal med och som vill att vi ska transportera godset till dig. Sådan information kan bl.a. omfatta:

  • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, sändningsnummer, tid för leverans och information om godset, såsom vikt, mått och typ av gods.

Informationen används för att vi ska kunna leverera godset till dig enligt din beställning.

1.2 Laglig grund

Laglig grund för vår behandling är GDPR artikel 6.1, bokstav f (berättigat intresse) i de fall vi får informationen från andra som du har ingått avtal med och GDPR artikel 6.1 bokstav b (nödvändig för att fullgöra ett avtal) i de fall du har ingått ett avtal direkt med oss.

2. Information som du lämnar till oss för att anpassa din leverans

2.1 Vilken information vi använder och varför

Du kan registrera information om till exempel var du vill att vi ska leverera godset till dig om du inte är tillgänglig för att ta emot godset, eller portkod om du vill att vi ska leverera godset vid din dörr. Informationen används för att vi ska kunna anpassa vår leverans i enlighet med dina önskemål.

2.2 Laglig grund

Laglig grund för vår behandling är GDPR artikel 6.1 bokstav b (nödvändig för att fullgöra avtalet).

3. Andra uppgifter som registreras i samband med leveransen

3.1 Vilken information vi använder och varför

I vår tjänst kan du registrera att du vill ha godset levererat till utanför din dörr. I sådant fall kan vi ta ett foto som dokumenterar att godset har levererats och vi kommer att meddela dig när leveransen är utförd. Vi kan också ta en bild av godset i händelse av skada på godset, samt dessutom av mottagarens signatur vid kvittens av mottagen leverans.

Vid ID-kontroll registrerar vi mottagarens födelse-/personnummer.

Vid leverans så registreras chaufförens GPS-koordinater. Dessa koordinater kan sedan länkas till godset som transporterades till dig och används för att dokumentera leveransens utförande.

3.2 Laglig grund

Laglig grund för vår behandling är GDPR Artikel 6.1, bokstav f (berättigat intresse). Vårt berättigade intresse är att kunna dokumentera att godset har levererats enligt överenskommelse och att uppfylla eventuella skyldigheter gentemot vår transportkund att dokumentera att försändelsen har levererats och vem som har mottagit den.

4. Kundundersökningar

4.1 Vilken information vi använder och varför

Vi genomför kundnöjdhetsundersökningar för att få bättre kunskap om hur våra kunder upplever oss och hur vi kan förbättra våra tjänster. I samband med dessa så behandlar vi namn, e-post, telefonnummer och de svar som du ger i undersökningen. Deltagande i kundnöjdhetsundersökningar är frivilligt. Vi använder tredje part för att genomföra kundundersökningar för vår räkning. Om du deltar i en kundundersökning kommer informationen från undersökningen att hållas separerad från annan information som vi har registrerat om dig.

4.2 Laglig grund

Laglig grund för vår behandling är GDPR Artikel 6.1, bokstav f (berättigat intresse). Vårt intresse för behandlingen är att vi behöver feedback från våra kunder för att vi ska kunna utvecklas och förbättra oss.

5. Statistik – analys och insikt

5.1 Vilken information vi använder och varför

Dina personuppgifter, inklusive information vi får om dig i samband med transportuppdrag, används för att sammanställa statistik som används för att bla förstå hur våra tjänster används, för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster samt för att dela med oss av våra erfarenheter till våra kunder. Personuppgifterna anonymiseras innan de framställs i statistik. I samband med utarbetandet av statistik kan vi även samla in anonyma personuppgifter från tredje part. Den anonyma uppsättningen med data raderas så snart den gjorts till en del av statistiken. Du kommer aldrig att kunna identifieras eller på annat sätt kännas igen som en del av statistiken.

5.2 Laglig grund

Laglig grund för vår behandling är GDPR Artikel 6.1, bokstav f (berättigat intresse). Vårt intresse för behandlingen är att insikten om hur våra kunder använder våra tjänster bland annat är nödvändig för att vi ska kunna utveckla och anpassa våra tjänster för att möta förväntningarna från våra kunder och marknaden i övrigt.

Har du några frågor?

Kontakta vår kundservice.