Vi blir nationell beredskapspartner till Röda Korset

Vi blir nationell beredskapspartner till Röda korset

Tillsammans med Röda Korset kunde vi stödja räddningsarbetet vid de svåra skogsbränderna sommaren 2018. 

I samarbetet under den nationella insatsen bidrog vi med transporter av förnödenheter, såsom som sängar, sängkläder, munskydd, arbetskläder, första hjälpen-kit, mat och dryck till drabbade i bland annat Ljusdal och Sveg.

Att därefter ingå ett samarbete med Röda Korset blev ett naturligt steg. Med gemensamma krafter kan vi stärka förmågan att snabbt bistå fler människor i händelse av en samhällskris.

Transporter och utbildning av medarbetare

Som nationell beredskapspartner kommer vi samverka inom lagerhållning, transporter och utbildning av beredskapsvolontärer. Ett stort antal av våra medarbetare kommer utbildas i första hjälpen och krisstöd.  

- Vi ser mycket fram emot vårt nya samarbete med Bring. För att hantera kriser och katastrofer kommer vi att behöva jobba mycket bredare i samhället framöver. När krisen väl inträffade fanns det ingen tvekan från Bring om att ställa upp. De saker, personer och gods som kom på rätt plats ute i skogen, hade aldrig nått dit om vi inte hade fått hjälp av Bring, säger Martin Ärnlö, generalsekreterare för Röda Korset. 

Vi lagrar beredskapsmaterial

Bland annat kommer vi på åtta platser runt om i landet att tillhandhålla ytor i våra lagerterminaler för Röda Korset att lagra beredskapsmaterial. Det kan röra sig om filtar, västar, ficklampor och första hjälpen-utrustning, som kan komma till användning i händelse av en samhällskris. 

- Vi kommer att utbilda ett stort antal medarbetare, och eftersom vi finns på många orter runt om i landet och har många medarbetare ute på vägarna har vi goda möjligheter att snabbt vara på plats vid en krissituation, säger Thomas Tscherning, koncerndirektör Bring.

Samarbete mellan Bring och Röda Korset i Ljusdal

 

Dela artikel