Det bästa resultatet någonsin

Vårt bästa resultat någonsin

För 2020 hade vår koncern ett justerat rörelseresultat på 1 423 miljoner NOK, vilket var en förbättring med 614 miljoner NOK jämfört med 2019. Detta är vårt bästa rörelseresultat någonsin.

Tone Wille, koncernchef för Bring

Vi har lagt ett mycket starkt år bakom oss, där den kraftiga ökningen för e-handeln har varit den starkaste drivkraften.

Tone Wille, koncernchef för Bring

Omsättningen för 2020 blev 23 996 miljoner NOK, vilket var en minskning med 216 miljoner NOK jämfört med 2019. Den organiska tillväxten var positiv med 1,0 procent för koncernen. För logistiksegmentet var den organiska tillväxten 7,6 procent.

- Vi har under flera år investerat i terminaler och nya leveranslösningar och var väl positionerade när tillväxten för e-handeln tog fart förra året. Vi har tjänster som är relevanta i människors vardag. Vi tror på fortsatt tillväxt inom e-handeln och gör nya investeringar för att öka kapaciteten och säkerställa att våra kunder får snabba och klimatvänliga leveranser i hela Norden, säger Tone.

Vår koncern hade en justerad rörelsemarginal 2020 på 5,9 procent jämfört med 3,3 procent 2019. Logistiksegmentet, som inkluderar e-handeln, hade en betydande vinsttillväxt med 805 miljoner NOK, från 462 miljoner NOK 2019 till 1 268 miljoner NOK 2020. Resultatet påverkas positivt av den starka tillväxten inom paket från e-handel och hemleverans, i kombination med ökad kostnadseffektivitet i verksamheten. Paketen från e-handeln ökade med hela 48 procent förra året.

Pandemin har präglat koncernen under 2020. Paket- och varuleveranser är viktiga samhällsfunktioner, och efterfrågan på våra tjänster ökade kraftigt. Vår koncern har det senaste året visat hög innovations- och anpassningsförmåga genom att snabbt svara på nya kundbehov och snabbt bredda tjänsteutbudet med tonvikt på enkel, flexibel och kontaktlös leverans.

Koncernen har stärkt sin marknadsposition och har ett gott rykte i Norden.

- Jag vill berömma våra medarbetare, chefer och förtroendevalda, och tacka för de extra insatserna under 2020. Vi har uppnått det bästa resultatet någonsin under ett år då coronapandemin har härjat och lett till stor osäkerhet. Vi har lyckats hantera smittskydd, operativa utmaningar och samtidigt levererat hög kvalitet. Det har lett till att kunderna är mer nöjda än någonsin tidigare, avslutar Tone.

Coronapandemin påverkade sjukfrånvaron negativt i mars och april. För 2020 slutade sjukfrånvaron på 6,0 procent, mot 5,9 procent året innan. Antal personskador per miljon arbetade timmar sjönk 2020 till 7,0, vilket var 0,8 lägre än under 2019.

Huvudpunkter året 2020 (2019)

  • Intäkter: MNOK 23 996 (24 212)
  • Justerat resultat: MNOK 1 423 (808)
  • Rörelseresultat (EBIT): MNOK 1 485 (162)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: MNOK  2 607 (2143)
  • Avkastning på investerat kapital (ROIC): 14,1 (7,4) procent
  • Avkastning på eget kapital (ROE): 16,4 (0,2) procent

Huvudpunkter fjärde kvartalet 2020 (fjärde kvartalet 2019)

  • Intäkter: MNOK 6 614 (6 490)
  • Justerat resultat: MNOK 605 (279)
  • Rörelseresultat (EBIT): MNOK 533 (177)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: MNOK 1 028 (864) 
Dela artikel