Älskade stad - Ett unikt samarbete som bidrar till mindre trafik och buller i city

Som ett led i att våga tänka annorlunda och flexibelt har vi inlett ett samlastningssamarbete med målet att minska vår miljöpåverkan vid våra leveranser.

Hus på rad vid vattnet
Publicerad 2019-08-12

Älskade stad minskar trafik och buller i city

Tillsammans med Ragn-Sells, Stockholms stad och Vasakronan är vi med i det unika samarbetesamlat under namnet Älskade stad.

Samlastningssamarbetet går ut på att vi levererar paketen i de utvalda postnumren till en samlastningscentral i city där de sedan sorteras och lastas på en el-trailer, Ragn-Sells i sin tur levererar sedan ut paketen med el-trailern samtidigt som att de hämtar upp returemballage så som papper/plast för återvinning.

Tröja med texten #Älskadestad Tillsammans för en renare och tystare stad

Samarbeten över branschgränserna är lösningen

Vi är övertygade om att en av nycklarna till att lyckas med att minska trafik, buller och utsläpp är att öppna upp och samarbeta inom och över branschgränser, det tror vi kommer vara en lösning för att klara av den ökade distributionen i våra städer. Vi tror och hoppas att det här kan inspirera andra företag att hänga på i samarbetet för en mer hållbar stad!