Älskade stad får pingvinpriset

Vårt branschöverskridande samarbete Älskade stad prisas igen

Samarbetet Älskade stad vinner ännu ett pris.

Hus på rad bredvid vattnet

Älskade stad är ett unikt samlastningssamarbete mellan Bring, Ragn-Sells, Stockholms stad och Vasakronan, med målet att minska antalet lastfordon och därmed vår miljöpåverkan vid våra leveranser. 

Älskade stad får pingvinpriset

När Robin Billsjö och Amanda Baumgartner mottar priset för månadens klimatsmarta exempel prisas samarbetet ännu en gång.

Robin och Amanda får beröm för sitt ihärdiga arbete med att finna en fungerande affärsmodell och externa samarbetspartners. 

Vågar gå före och testa nya samarbetsformer

"Ansvariga för #Älskadestad har vågat gå före och testa nya samarbetsformer för att finna lösningar som minskar utsläppen av växthusgaser, minskar andelen godstransporter och bidrar till en tystare och säkrare trafikmiljö i city".

Älskade_stad_pingvinpriset_02

 

Fakta om Älskade stad

  • Invigdes 14 mars 2017
  • Syftet är att verka för mindre trafik i Stockholm city – och således också för mindre utsläpp och buller
  • Initiativet är ett kommersiellt hållbart och branschöverskridande samarbete mellan Bring, Ragn-Sells, Vasakronan och Stockholms stad
  • Samarbetet är skalbart och kan utökas både i Stockholm och i fler städer samt med fler företag