Varuförsäkring

Information om hur du gör för att teckna en extra varuförsäkring.

Bring van

Varuförsäkring för paket och pall

Transporter som utförs av Bring, exempelvis paket och pall till företag samt paket till privatpersoner, är generellt sett försäkrade i enlighet med Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, f.n. NSAB 2015. Du hittar mer information om standardvillkor på vår villkorssida.

Skydda dina varor med en extra försäkring 

  • Det händer att paket försvinner eller skadas på väg till mottagaren. Vi rekommenderar dig därför att teckna vår tilläggsförsäkring Cargo Insurance. Ersättningen baseras på försändelsens verkliga värde och medför ingen självrisk. Notera att ersättningen aldrig kan bli högre än det maximalt tillåtna varuvärdet per paket eller pall, enligt våra standardvillkor.100 000 SEK per paket
  • 1 000 000 SEK per pall

Villkor för varuförsäkringen Cargo Insurance

Försäkringen kan tecknas  för paket eller pallar, för de flesta av Bring Parcels tjänster, dock inte för paket som skickas som tjänsten Home Delivery Mailbox, dvs. postlådepaket.

Full ersättning ges för varuvärdet, och du betalar ingen självrisk. Det är försäkringstagaren själv som anger varuvärdet och det ska baseras på varans kostnader och eventuell handelsvinst. Detta innebär att om du försäkrar din vara till exempelvis 1000 SEK, så ska det inkludera faktureringsvärdet, frakt, försäkringspremie, eventuell vinst och tull.

Varuförsäkring kan tecknas för alla typer av tillåtet gods, förutom mobiltelefoner, vin, tobaksvaror, sprit, kyl-, frys- och färskvaror eller varor som redan är skadade och du kan teckna försäkring för försändelser till och från i princip alla länder, med vissa undantag t.ex. Iran, Irak och Afghanistan.

För mer information och detaljer om gällande försäkringsvillkor, se first.dk, som är Bring Parcels samarbetspartner gällande varuförsäkringen Cargo Insurance.

Pris

Du kan välja mellan att försäkra en försändelse i taget, efter ditt behov, eller att samförsäkra alla dina paket och pallar som du skickar under ett helt år.

  • En försäkring i taget
    Du betalar ett fast pris för varje enskild försändelse. Priset varierar beroende av om försändelsen skickas till Europa eller till resten av världen. Premien är densamma oavsett försändelsens värde.

  • Helårsförsäkring för alla försändelser
    Du försäkrar alla dina paket och pallar under ett heltår. Avtal om helårsförsäkring skrivs normalt samtidigt som ditt kundavtal och prisavtal. Premien beräknas på det totala värdet av de paket och pallar du skickar med oss under försäkringsperioden, dvs. under året som försäkring gäller. Premien delas upp och läggs på som en del av priset för varje paket eller pall som skickas på ditt aktuella kundnummer.

Så här gör du för att teckna varuförsäkring

Om du vill försäkra paket och pallar vid enstaka tillfällen gör du det enkelt via vårt formulär för beställning av försäkring. Vill du teckna försäkring för alla dina försändelser under ett helt år, så kontaktar du din säljare för att avtala om en helårsförsäkring.

Boka försäkring av enstaka försändelser här

Läs mer om varuförsäkring (pdf)

Varuförsäkring för inrikesgods

Vid transporter utförda med Bring Vårgårda AB är dina varor försäkrade i enlighet med NSAB 2000.

Du kan, vid behov, teckna en extra varuförsäkring för enskilda transporter. Varuförsäkringen administreras tillsammans med If och du tecknar den genom att fylla i uppgifterna i blanketten nedan så noga som möjligt. Vi återkommer sedan till dig med premiekostnaden.

Ett årsavtal ger skydd för alla dina transporter, vill du ha detta så kontaktar du själv ditt försäkringsbolag.

Klicka här för att fylla i blanketten.

Dela artikel