Reklamation av expressbud

Kontaktuppgifter

Ärendebeskrivning

Här kan du bifoga filer som rör din reklamation, exempelvis kopia på handelsfaktura samt bilder på emballage och gods om du ska reklamera en skada