Förmåner, lön och utveckling

Förmåner, lön och utveckling

Våra medarbetares trivsel är något som vi på Bring värdesätter högt. Vi tror att när våra medarbetare mår bra påverkar det inte bara den enskilda individen utan även organisationen på det stora hela. När du mår bra, mår vi bra.

Kvinna med headset framför PC

I syfte att öka trivseln erbjuder vi därför en rad förmåner av olika slag. 

Som anställd hos oss har du tillgång till följande förmåner: 

Kollektivavtal 

Alla medarbetare omfattas av våra kollektivavtal, även de som inte är fackligt anslutna. 

Hybrid arbetsvardag 

En av de lärdomar som vi har dragit av pandemin är hur effektiva vi kan vara när vi själva får bestämma var vi ska arbeta och vilken balans mellan privat- och arbetsliv en hybrid arbetsplats kan ge. I största möjliga mån vill vi erbjuda våra medarbetare en hybrid arbetsvardag där den enskilda individen själv får bestämma var arbetstiden ska förläggas. 

Personalbil och Personalcykel  

På Bring erbjuds alla tillsvidareanställda att teckna privata leasingavtal för såväl bilar som cyklar mot ett netto- och bruttolöneavdrag. 

Drivmedelsrabatt  

Medarbetare på Bring får drivmedelsrabatt på Preem, OKQ8 och CirkleK genom att ansöka om företagskort. Beroende på vilken bensinstation du tankar på kan du få allt mellan 65 öre och 95 öre per liter i rabatt. 

Friskvårdsbidrag 

Vår fysiska status har en stor betydelse för hur vi mår. Därför vill vi uppmana samtliga medarbetare att vara rädda om sina kroppar och i möjligaste mån avsätta tid för motion och friskvård. För att aktivt bidra till din hälsa har du möjlighet att få friskvårdsbidrag om halva beloppet på ditt utlägg, max 2 000 kronor per år. 

Företagshälsovård 

Att tidigt kunna utreda ifall något är fel kan göra stor skillnad. Därför vill vi erbjuda hälsokontroller som gör det möjligt att upptäcka avvikelser i tid. Från och med det år du fyller 40-år erbjuder vi dig att göra hälsovårdsundersökningar via en samarbetspartner. 

Lön 

På Bring kan du förvänta dig en bra marknadsmässig lön. Vi genomför årliga lönekartläggningar för att försäkra oss om en rättvis fördelning inom olika målgrupper och revideringar i händelse av att medarbetare halkat efter. Genom våra kollektivavtal genomförs också periodiserade lönerevisioner utifrån de riktmärken som arbetsmarknadens parter sätter.  
Inom vissa yrkesgrupper (exempelvis. sälj och ledning) existerar även ett incitamentprogram i form av ett bonussystem baserat på såväl individuella som kollektiva parametrar.  

Subventionerad lunch 

Via E-passi erbjuds alla medarbetare en lunchsubvention. Det ges i form av ett lunchkort som varje månad laddas med 2200 kronor. Vi på Bring bidrar med 40% av månadsbeloppet vilket ger dig en förmån på ca. 800 kronor i månaden, eller 9600 kronor per år. Epassi-kortet är inte bundet till bara lunchrestauranger, utan fungerar lika bra att handla ex. livsmedel med. 

Pension 

Från och med att du fyller 25 år ingår du i Brings Pensionspolicy (ITP1), via Collectum. 

  • Som anställd på Bring är du ansluten till ITP-planen via Collectum. Tjänstepension delas in i ITP 1 (Arbetstagare född 1979 eller senare) och ITP 2 (Arbetstagare född 1978 eller tidigare).  
  • För dig som är ansluten till ITP1 betalar din arbetsgivare in 4,5% av din månadslön upp till 44 375 kronor. På lönedelar som överstiger det beloppet betalar arbetsgivaren in 30%.  

 ITP2 innebär att tjänstepensionen ger en garanterad andel av din slutlön. På inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp per år betalar arbetsgivaren de premier som krävs för att du ska få motsvarande 10 procent av din lön som din framtida ITP2-pension.  
 
I tillägg så innehåller ITP-planen ett försäkringspaket där du får garanterad tillgång till ex. ersättning vid långvarig sjukdom och efterlevandeskydd till din familj om du skulle förolyckas. 

Försäkringar 

Bring erbjuder sina anställda en frivillig gruppförsäkring tillsammans med Söderberg & Partners. Försäkringarna som ingår är: 

 

  • Livförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring 
  • Inkomsförstärkning vid sjukskrivning
  • Engångsbelopp vid långvarig sjukdom
  • Sjukvårdsförsäkring m. karens

Möjlighet till viss ledighet utan löneavdrag 
 
Bring erbjuder möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag. Exempel på sådana ledigheter är vid din 50 årsdag, ditt bröllop eller vid begravning eller urnedsättning.  

Kultur, kollegor och utveckling:

  • I folkmun sägs det att kulturen sitter i väggarna, men här vet vi att den börjar och slutar med människorna. Vi är övertygade om att bra resultat inte uppstår utan god trivsel, och vice versa. Att då kunna konstatera att vi på senare år slagit både omsättningsrekord och sett en medarbetarnöjdhet som ligger i topp, stärker bara vår tro på att människor som trivs tillsammans också presterar bättre som lag. En stark kultur kräver samtidigt en kontinuerlig utveckling, vilket förvaltas genom återkommande mätningar, undersökningar och medarbetarsamtal.  
  • Som medarbetare på Bring kommer du både hitta kollegor som skapar en trevlig tillvaro, men som lika mycket utmanar varandra till nya lärdomar och arbetssätt. Genom våra högt ställda HMS-mål är arbetsmiljön A och O för att vi ska ge oss själva godkänt, och genom våra kompetensatsningar vill vi ge dig verktygen och förutsättningarna att lyckas i ditt värv. Symtomatiskt för kollegorna du kommer möta är att våra värderingar, Ta ansvar, Spela för laget och Vill mer genomsyrar allt vi gör – i smått som stort!  
  • Få bolag har möjligheten att stoltsera med lika hög intern mobilitet som Posten och Bring. Alla lediga tjänster som uppstår publiceras alltid på vårt intranät, något som är väldigt uppskattat av både medarbetare och fackliga samarbetspartners. Självklart välkomnar vi många nya medarbetare per år som kommer med nya synvinklar på saker och ting, men minst lika ofta är det våra egna medarbetare som gör interna förflyttningar. Detta är dels sprunget ur vår önskan att fortsätta resan med de medarbetare vi investerat stort i. Dels utifrån en tro på att dessa individer byggt upp ett starkt nätverk som man inom stora koncerner har en enorm fördel av att besitta.