Business support på Bring

På Bring pågår en förändringsresa och vi söker fler kollegor som vill påverka framtidens logistiklösningar.

Två kvinnor arbetar på sina datorer.

Vi är på jakt efter nya kollegor med en god samarbets- och kommunikationsförmåga och som drivs av att arbeta med varierande arbetsuppgifter, både självständigt och i team. Det är meriterande om du är lösningsorienterad, ansvarstagande och strävar efter att hålla dig uppdaterad inom ditt specialistområde. 

Tillsammans bidrar alla våra medarbetare till att vi ständigt utvecklas och står väl rustade för framtiden. Lärande är en viktig del av det dagliga arbetet och vi lägger stort fokus på att utveckla kompetens och hitta nya spännande karriärvägar för våra medarbetare.

Vi har kompetenta ämnesspecialister inom en rad spännande områden – bland annat:

Ekonomi 

Våra team inom ekonomi ansvarar för att analysera företagets dåtid, nutid och framtid. De planerar och justerar våra strategier för att öka vår lönsamhet samtidigt som vi fortsätter vara kundens förstahandsval.

Försäljning

Våra säljare och kundansvariga är nyckelpersoner när det kommer till att utöka vår kundkrets och lönsamhet. Inom försäljning undersöker vi kundernas behov och ingår I nya samarbeten. Vi vill anpassa oss för att vara deras förstahandsval.

HR 

Utan engagerade och kompetenta medarbetare hade det inte varit möjligt att varken få ett paket hem i brevlådan eller boka leveransen via våra digitala kanaler. Här har HR en central roll i att hitta de rätta kandidaterna. Utöver det bistår teamet med arbetsmiljöfrågor, arbetsrättsliga ärenden, chefsstöd samt kompetens- och utvecklingsarbete på individ och organisationsnivå.

HMS

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är en självklarhet för oss. Därför har vi stödfunktioner som arbetar med att säkerställa att vi uppfyller kraven för att våra medarbetare och kunder ska känna sig trygga I våra händer. Vi på Bring skapar kontinuerligt nya kundunika lösningar som sätter krav på oss och vår miljö.

Kommunikation och marknadsföring 

Marknadsteamet arbetar med att säkerställa att Bring representeras på bästa möjliga sätt både vad gäller interna kommunikationskanaler såväl som i externa marknadsföringskampanjer. Vi vill att våra värderingar; att vilja mer, att ta ansvar och att spela för laget ska genomsyras i allt vi gör. Här spelar marknadsteamet en nyckelroll i att förmedla detta utåt.  

IT och teknik

En grundpelare i vår organisation är att ha en teknologisk infrastruktur som stöttar verksamhetens alla delar. Vår avdelning arbetar bland annat med att hantera befintliga och utveckla nya IT-system för möta såväl våra som omvärldens behov och utveckling.

Kundservice 

Våra kundservicemedarbetare har kontakt med våra terminaler, distributörer, kunder samt deras slutkunder - de flesta i logistikledet. Kundservice fungerar som spindeln i nätet och arbetar snabbt för att hantera utmaningar och ge dig service i toppklass.

Logistik

Våra transportledare, logistiker och speditörer arbetar med att planera det smartaste logistikupplägget för våra kunder. Det kan till exempel gälla transporter, lagring, distribution, import och export. Dessa funktioner säkerställer att in- och utgående gods hanteras på ett effektivt och korrekt sätt.

Tjänsteutveckling

För att vara kundens förstahandsval räcker det inte med att följa utvecklingen, vi måste leda den. Här spelar vårt team inom affärsutveckling en nyckelroll i att komma på och utveckla innovativa idéer och efterfrågade lösningar.

Se lediga jobb här

Dela artikel