Google Analytics och Brings spårningsapp

Du är i praktiken anonym när du använder Brings appar.

Appen använder inga personuppgifter som direkt kan identifiera användaren, med ett undantag. Undantaget gäller så kallade parse errors (appen förstod inte spårningsnumret som skrevs in). Vid parse error kommer appen att skicka en rapport till Google Analytics med spårningsnummer och paketdata. Spårningsnumret och paketdatan kan användas för att identifiera användaren.

Användning av appen registreras som anonym information. Informationen används för statistisk mätning och analys för att förbättra appens funktion. Informationen innehåller inga identifierbara personliga uppgifter. Vid denna mätning används analysverktyget Google Analytics för att samla in affärsmässigt viktig information om användaren och dennes användning av appen.

Här är ett utdrag av informationen som vi använder i vårt arbete

•    Version av appen
•    Handset (tillverkare och produktnamn)
•    Operativsystem
•    Sessionens början och slut
•    Plats (där personen använde appen)
•    Språk (det språk som användaren ställt in handsetet på)
•    Tidszon
•    Nätverksstatus
•    Operatör

Appen loggar också användarens beteende i appen genom så kallade ”events”.

Här är några exempel på sådana

•    Användaren öppnar avin
•    Användaren raderar ett paket
•    Användaren öppnar en lista över postenheter
•    Användaren byter namn på ett paket