Chaufförstester

Grundläggande tester för dig som ska börja leverera för Bring.

Chaufförstest

Du kommer först att få genomföra en allmän del där vi ställer frågor som rör vår verksamhet.

Senare i testet väljer du vilka tjänster du kommer att utföra (Hemleveranser, Paket och Pall, eller Bud) för att svara på mer specifika frågor kring just ditt arbetsområde.

Alkoholtest

Har du redan gjort Chaufförtestet men ska börja köra alkoholleveranser behöver du enbart göra testet för Alkoholleveranser.

Är du ny chaufför och ska köra alkoholleveranser för Bring behöver du utföra båda testerna.

Lycka till!