Tilläggstjänster

 • Försäkring

  Det händer att paket försvinner eller skadas på vägen till mottagaren. Vi rekommenderar dig därför att teckna vår tilläggsförsäkring Cargo Insurance. Ersättningen baseras på försändelsens verkliga värde och medför ingen självrisk. Vi ersätter belopp upp till:

  • 100 000 SEK eller 10 000 EUR för dina paket
  • 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR för dina pallar

  Om du inte har Cargo Insurance prövas din rätt till ersättning enligt bestämmelserna i NSAB 2015. Ersättning medges bara då Bring Parcels AB har orsakat skadan och nivån för ersättningen baseras på ett belopp per kilo - oavsett värdet på paketets innehåll. Ersättningen är 8,33 SDR* per kilo för vägtransport och 17 SDR per kilo för flygfrakt.

  Mer information om NSAB 2015, finner du på www.nordicfreight.org.

  Försäkringen kan tecknas för varje enskilt paket eller pall. Full ersättning ges för varuvärdet, och du betalar ingen självrisk. Det är försäkringstagaren själv som anger varuvärdet och det ska baseras på varans kostnader och eventuell handelsvinst. Detta innebär att om du försäkrar din vara till exempelvis 1000 SEK, så ska det inkludera faktureringsvärdet, frakt, försäkringspremie, eventuell vinst och tull.

  Maximalt försäkringsbelopp för paket är 100 000 SEK eller 10 000 EUR och för pallar 1 000 000 SEK eller 100 000 EUR.

  Cargo Insurance kan tecknas för

  • Alla typer av tillåtet gods, förutom mobiltelefoner, vin, tobaksvaror, sprit, kyl-, frys- och färskvaror eller varor som redan är skadade.
  • För försändelser till och från alla länder, förutom Iran, Irak och Afghanistan.

  För mer information om försäkringsvillkor, se www.firstmarine.dk , som är vår samarbetspartner gällande försäkringar.

  Du kan välja att betala ett fast pris för varje enskild försändelse. Priset varierar beroende på om försändelsen ska skickas till Europa eller till resten av världen. Premien är dock densamma oavsett försändelsens värde. Om du vill försäkra dina paket och pallar på det här sättet så gör du det enkelt via vårt formulär för beställning av försäkring, som du hittar på den här länken.

  Du kan också välja att försäkra alla dina paket och pallar för ett år framåt. Då försäkras varje paket och pall automatiskt när du skickar dem med Bring Parcels AB. Avtal om helårsförsäkring skrivs samtidigt som ditt kundavtal och premien för helårsförsäkringen beräknas på det totala värdet av de paket och pallar som du skickar med oss under ett år. Premien delas upp och läggs in i priset på varje paket eller pall som du skickar. Vill du göra en helårsförsäkring så tecknar du ett försäkringsavtal med din säljare. 

 • Cash On Delivery

  Varje land har olika regler, läs därför igenom informationen nedan och se vad som gäller för märkning av paketen för det land du ska skicka paket till.

  Tilläggstjänsten Cash On Delivery kan kombineras med

  • Business Parcel till Färöarna och Grönland
  • Business Parcel Bulk till Finland, Norge, Island och Färöarna
  • PickUp Parcel till Färöarna, Grönland och inrikes Sverige
  • PickUp Parcel Bulk till Finland, Norge, Sverige, Färöarna, Island
  • PickUp Parcel Budget till Färöarna och Grönland.

  När du använder Cash On Delivery som tilläggstjänst, ska du välja COD i det system som du använder för att skriva ut dina transportetiketter och EDI så att det anges på transportetiketten att paketet ska levereras med Cash On Delivery. Transportetiketten ska innehållda COD-trekant, COD-belopp, ditt bankkontonummer och ev. betalningsreferens.

  Till Island ska ett inbetalningskort fyllas i som läggs i en plastficka och som fästs på paketet. Till övriga länder krävs inget inbetalningskort för paketet.

  Om paketet levereras ut utan att COD-beloppet har krävts in, står Bring Parcels AB ansvarig för hela COD-beloppet, förutsatt att paketet har märkts enligt gällande regler och att EDI-filen är överförd vid försändelsestidpunkten med relevant information.

  Vid behov har du möjlighet att, mot en avgift, ändra eller stryka felaktiga COD-belopp. Förutsättningen är att paketet ännu inte har levererats till mottagaren. Fyll i vår blankett och skicka till kundservice så hjälper vi dig.

  Viktigt att tänka på när du skickar dina paket med COD

  Varje land har olika regler, läs därför igenom informationen nedan och se vad som gäller för märkning av paketen för det land du ska skicka paket till.

  Så här märker du dina COD paket (PDF)

  Bankkonto (COD-account) med OCR

  Konto med OCR betyder, att du som betalningsmottagare får automatisk avräkning från din bank med information om vilka av dina kunder som har inbetalat COD-belopp. Informationen innehåller alltid en COD-referens som visar vilken kund som har inbetalat COD-beloppet till dig. COD-referensen består av ett antal siffror, där den sista siffran är en kontrollsiffra. Informationen om uträkningen av kontrollsiffran får du av din bank.

  Bankkonto (COD-account) utan OCR

  Konto utan OCR innebär att du som betalningsmottagare inte får automatisk avräkning från din bank. Du får istället en kopia av inbetalningskortet där du ser vilket COD-belopp som är inbetalt. Om du också vill ha en COD-referens har du möjlighet att använda dig av ett fritextfält. Ett exempel på fritext är fakturanummer.

  Kreditornummer

  Kreditornumret består av åtta siffror, och används bara när du skickar COD-paket till Färöarna och Grönland. Ge alltid besked till din kontaktperson i Bring om detta nummer, då det skal tryckas på inbetalningskortet.

 • Retur

  Ge dina mottagare möjligheten att på ett smidigt sätt returnera sina paket. Vid hemleverans kan chauffören exempelvis ta med sig returen vid leverans av ny vara.

 • Hämta själv- lager

  Erbjud din kund att hämta ut större gods på en av våra terminaler.

 • Valfritt utlämningsställe

  Låt din mottagare själv välja det utlämningsställe som passar bäst bland över 1 400 utlämningsställen i Sverige och 6 000 i hela Norden.