Lager

När ditt företag behöver behöver en lagerlösning för större volymer eller för enstaka pallar i Sverige eller Norden.

  • E-handelslager
  • Reservdelslager
  • Livsmedelslager

Lager

Du kan välja mellan flera olika lager i Norden, anpassade efter ditt företags behov av lagring, exempelvis e-handel, sport och fritid, reservdelar eller farligt gods. För dig som har behov av sval-, kyl- eller fryslagring finns särskilt temperaturreglerade lager.

Våra lager har kontrolltornslösningar och anpassade WMS samt en mängd olika tilläggstjänster för exempelvis packning, plockning och hantering.

Lagertyper

Du kan välja mellan en mängd olika typer av lager anpassade efter dina behov, exempelvis e-handelslager, reservdelslager eller livsmedelslager.

E-handelslager

Passar dig som har e-handel. De kännetecknas av få artiklar per order, brett sortiment och ofta en stor säsongsvariation. 

Reservdelslager

Lagerlösningar för dig som har ett reservdelssortiment med ett stort antal artiklar och behöver sent orderstopp samt snabba och flexibla leveranser.

Livsmedelslager

Lager för dig som har produkter som kräver fryslagring (-25°C), kyllagring (-2° till +8°C) eller lagring i rumstemperatur.  Lagren är HACCP-godkända och BRC-certifierade för livsmedel.