Om Bring

Om Bring

Bring löser vardagslogistiken åt små och stora verksamheter i hela Norden. Hos oss får du hjälp med allt från e-handel till läkemedelstransporter. Vi hanterar paket, bud, post och gods, vi kan lagerhålla dina varor och är erfarna på tempererad livsmedelslogistik. För dina kunder kan vi installera den beställda tvättmaskinen, bära in och montera den nyinköpta soffan. Vi kan hjälpa dig att bygga relationer via brevlådan och lämna över veckans matkasse direkt i kundens hand. En Bringleverans ger er konkurrensfördelar.

Norden är Brings hemmamarknad. I Sverige har vi stark närvaro och god leveranskapacitet, till er eller direkt till era kunder. Från vår nordiska bas hjälper vi er vidare med logistik till eller från övriga världen oavsett trafikslag.

På Bring är vi omkring 6000 medarbetare som arbetar för din verksamhet utifrån tydliga värderingar: ärlighet, mod, öppenhet, samarbete och respekt.

Miljö

Bring strävar efter att vara ledande inom miljö i vår bransch. Som första postföretag i världen blev vi klimatneutrala redan 2009. Stora delar av vår verksamhet är certifierad inom miljö och kvalitet enligt standarderna ISO 14001 och ISO 9001.

Hållbarhetsperspektivet integreras i allt vi gör och vi arbetar med att ständigt förbättra oss genom:

  • Satsning på fordon som kör på biogas, biodisel och el
  • Koldioxidfri distribution i stadskärnor
  • Alternativa transportlösningar som till exempel tåg, där det är möjligt
  • Minskning av vår energiförbrukning, i synnerhet på energiintensiva verksamheter som exempelvis fryshus

Läs mer om Brings miljöarbete (pdf)
Läs mer om Brings miljöpolicy
Läs vår hållbarhetsredovisning (Bring Citymail)
Ladda ner certifikatet för ISO 14001 (PDF)
Ladda ner bilagan till ISO 14001- certifikatet (PDF)

Intressanta artiklar

Nu blir våra bilar ännu grönare

 

Vår koncern

Bring är en del av Posten Norge-koncernen, den fjärde största post- och logistikaktören i Norden. Vi är ett stort och kompetent lag med omkring 19 000 medarbetare.

Posten och Brings vision är att vara den mest framtidsorienterade och mest innovativa aktören i branschen. Detta gör vi bland annat genom att aktivt driva den digitala utvecklingen inom post och genom att ständigt utveckla oss för att finna de bästa lösningarna för våra kunder. Attraktiva arbetsplatser och hållbarhet är två huvudprioriteringar för Posten och Bring.

Läs vår årsredovisning