Förklaring av några allmänna begrepp kring behandling av personuppgifter

Personuppgifter

är uppgifter och åsikter som kan knytas till en enskild person. Som exempel kan nämnas namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter

innebär enligt den norska personuppgiftslagen varje användning av personuppgifter, som till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämnande av personuppgifter eller en kombination av dessa.

Posten Norge AS är behandlingsansvarig och/eller databehandlare i fråga om de data som vi behandlar.

Postens behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker inom ramarna för gällande lagar och föreskrifter samt i enlighet med en eventuell koncession som beviljats av norska Datatilsynet. Personuppgifter inhämtas för att bolaget ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som det är ålagt att utföra enligt lagar och/eller avtal.

Normalt sett kan du besöka våra webbsidor utan att avslöja vem du är eller lämna information om dig själv. Våra webbservrar registrerar bara domännamnet, inte e-postadressen, till dem som besöker webbsidorna. För den här mätningen använder vi cookies och script från analysverktyg.

Vi använder särskilt SiteCatalyst och Google Analytics för att samla in anonyma besökare s uppgifterför bättre förstå och förbättra användningen av vår webbplats . Använd denna länk om du vill neka Google Analytics rätten att använda dina anonyma data. Eller använd denna länk om du vill neka SiteCatalyst rätten att använda dina anonyma data .

Google Ad Network ger oss kunskap om effektiv annonsering med Google. Google Ad Network samlar in information för att förbättra sina globala produkter och tjänster.  Använd denna länk om du vill neka Google Ad Network rätten att använda dina anonyma data.

Personuppgifterna kan också lämnas ut till bolag/organisationer som Posten samarbetar med, såväl inom som utanför EES- och EU-området, för att vi ska kunna utföra de uppgifter och tjänster som vi är ålagda att utföra enligt lagar och/eller avtal.

Om Posten har en lagstadgad informationsplikt gentemot en offentlig myndighet kommer de registrerade personuppgifterna att lämnas ut enligt myndigheternas krav.

Notera att Postens behandling av personuppgifter i anknytning till specifika tjänster och produkter kan vara reglerad i separata avtal. Dessa avtal finns på de specifika produktsidorna. Insyn och rättelse

Enligt 18 § i den norska personuppgiftslagen har man rätt till insyn i de uppgifter som finns registrerade. Man kan få insyn genom att skicka en skriftlig förfrågan till Postens kundcenter, Posten Norge AS, Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo. Om de registrerade uppgifterna inte är riktiga eller om de är ofullständiga kan du kräva att få dem rättade enligt 27 § i den norska personuppgiftslagen.

Förvaring och borttagning 

Enligt 28 § i de norska personuppgiftslagen ska uppgifter som inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de lagras tas bort. Posten lagrar personuppgifter om kunder enligt vid var tid gällande lagstiftning.