Finansiella tjänster

Låt oss ta hand om dina ekonomiska transaktioner

  • Hantering av fakturering och bokföring
  • Säkra betalning från dina underleverantörer
  • Ger dig kontroll över det finansiella flödet
People reading a document

Finansiella tjänster

Administration av kundkonton
Bring Customer Solutions arbetar under strikta avtal med att hantera tillgången till kundkonton och ekonomiska flöden i samband med dina inkommande och utgående varor. Vi fungerar som din ekonomiavdelning och hanterar din bokföring och fakturering. Vi kan även sköta administrationen för svenska filialer till icke-svenska multinationella bolag.

Produktägarskap  
Bring Customer Solutions kan även erbjuda tjänsten produktägarskap. Det innebär att Bring köper varorna från din leverantör för att sedan sälja dem vidare till din slutkund. Kunden har möjlighet att övervaka hela processen i realtid. I enlighet med gällande normer sköter vi detta via egna bolag. Tjänsten med produktägarskap gör det lättare för dig att förflytta dig in på nya marknader.