Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad och SCB:s kontrollerade indextal för diesel "K92SÅ0900" används för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg. Drivmedelstillägget justeras en gång per månad, och baseras på indextalet två månader före aktuell månad. T ex baseras maj månads drivmedelstillägg på mars månads index.

Tillägget justeras den första i varje månad och förändringar aviseras cirka en vecka i förväg på denna sida. Drivmedelstilläggets procentsatser och intervall i tabellen justeras varje år. Det tillkommer ytterligare 3,5% för trängselskatt i Stockholm och 2% för trängselskatt i Göteborg. Kostnaden för drivmedelstillägget visas separat på fakturan.

Aktuellt drivmedelstillägg

Per den 1 juli 2017

3,5%  (Dieselindex 404,4)  

Per den 1 juni 2017

4,0%  (Dieselindex 412,7)

Tabell med beräkningsgrund

Diselindex HSK K92SÅ0900 Drivmedelstillägg
267-281 0,0%
282-297 0,5%
298-313 1,0%
314-328 1,5%
329-344 2,0%
345-360 2,5%
361-390 3,0%
391-405 3,5%
406-421 4,0%
422-437 4,5%
438-452 5,0%
453-468 5,5%
469-484 6,0%