Lagertjänster

När ditt företag behöver en lagertjänst för större volymer eller för enstaka pallar i Sverige eller Norden.

  • E-handelslager
  • Reservdelslager
  • Livsmedelslager

Lagertjänster

Du kan välja mellan flera olika lagertjänster i Norden, anpassade efter ditt företags behov av lagring, exempelvis e-handel, sport och fritid, reservdelar eller farligt gods. För dig som har behov av tjänster inom sval-, kyl- eller fryslagring finns särskilt temperaturreglerade lager.

Våra lager har kontrolltornslösningar och anpassade WMS samt en mängd olika tilläggstjänster för exempelvis packning, plockning och hantering.

Du kan läsa mer om våra tjänster för lager på våra sidor för lager..

Olika typer av lagertjänster

Du kan välja mellan en mängd olika typer av lagertjänster anpassade efter dina behov, exempelvis e-handelslager, reservdelslager eller livsmedelslager.

E-handelslager

Lagertjänster för dig som har e-handel. De kännetecknas av få artiklar per order, brett sortiment och ofta en stor säsongsvariation. 

Reservdelslager

Lagertjänster för dig som har ett reservdelssortiment med ett stort antal artiklar och behöver sent orderstopp samt snabba och flexibla leveranser.

Livsmedelslager

Lagertjänster för dig som har produkter som kräver fryslagring (-25°C), kyllagring (-2° till +8°C) eller lagring i rumstemperatur.  Lagren är HACCP-godkända och BRC-certifierade för livsmedel.