Möt vår hållbarhetschef för Bring Cargo International Sverige och Danmark

Karina Tranekjer har en lång bakgrund inom Bring, senast som regionchef för vår avdelning i Greve. I nära samarbete med koncernen och divisionen är målet att vara den grönaste logistikaktören, socialt ansvar och styrning (ESG – Environment, social and governance) och inte minst att skapa värde för våra kunder inom grön omställning.

Bring lastbil på väg genom skogen

Hållbar utveckling – Hur håller du koll på de olika koncepten?

Man kan lätt gå vilse i begrepp, standarder, ramverk, direktiv och förordningar. Vägen mot hållbar utveckling kommer att kräva att företag skaffar sig ny kompetens. Samtidigt möjliggör det nya affärsmodeller, både på befintliga marknader, och med innovation möjliggör det även etablering av helt nya marknader.

Hur kan man konkret arbeta med hållbar utveckling?

Posten och Bring har arbetat aktivt med klimat och hållbarhet i många år och har ambitiösa mål som inkluderar klimatförbättringar, socialt ansvar och styrning (ESG).

Vi arbetar aktivt med internationella överenskommelser och ramverk, t.ex. FN:s globala mål, där 5 av de 17 globala målen (SDG - Sustainable Development Goals) har valts ut som särskilda fokusområden där Posten och Bring kan göra störst skillnad. Dessutom samarbetar vi med SBTi (Science Based Targets initiative) som stödjer Parisavtalet som har som mål att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader.

Vad gör Posten och Bring för den gröna omställningen?

Vi har insatsområden inom miljö, sociala områden och styrning (ESG).

Konkreta exempel inom miljöområdet:

  • Intermodala transporter där så är möjligt
  • Investeringar i fossilfria fordon
  • Fossilfria last-mile transporter i stora delar av Norge, Sverige och Danmark.
  • Partnerskap för att driva den gröna omställningen
  • Uppdaterad inom tillgänglig teknik, bränslen och infrastruktur
  • Nära dialog med kunder, hur vi bäst skapar värde i ett gemensamt samarbete

Vilka är de största riskerna och möjligheterna inom hållbar utveckling?

Både regeringar, samhällen, företag och individer har ett ansvar för att skapa hållbar utveckling. Den största risken är om strategin inte omsätts i handling. Omvänt, om alla bidrar inom tillgängliga ramar och medel, och gör det lite bättre idag än igår, så har ett steg tagits mot en hållbar utveckling.

English version - Sustainability within Bring Cargo International

 

Karina Tranekjer
Karina Tranekjer - Hållbarhetschef Bring Cargo International Sverige och Danmark

 

Dela artikel