Transportupphandling med hållbarhet i fokus – så gör du

Det är många faktorer att ta hänsyn till för den som vill göra en hållbar transportupphandling. Det gäller att tänka till. För det som vid första anblicken verkar vara bäst kan kosta mest både för miljön och plånboken.

Rak dialog med leverantörer är A och O när du vill göra en hållbar transportupphandling

För att driva miljöfrågan framåt behövs tuffa, konkreta och utmanande miljömässiga upphandlingskrav. Samtidigt är det viktigt att vara flexibel och diskutera det specifika uppdraget med leverantören för att hitta den bästa lösningen. Det är viktigt att ha en rak och tät dialog med de tänkta leverantörerna. Både innan upphandlingen men också under resans gång. På det sättet kan du ta hjälp av deras expertis men också vara öppen för förändringar och bättringar som uppstår med tiden. Och som kan vara er båda – och miljön - till gagn.

Till rätt plats på rätt tid

Flexibilitet är viktigt. Att vara öppen för att låta transportören samköra kundernas gods i de upphandlade volymerna är en enkel åtgärd som kan ha stor betydelse. Både ur miljö-, och ekonomiskt perspektiv. Det viktiga är ju ändå inte hur godset transporteras utan att det levereras till rätt plats på rätt tid.

Valet av terminal bör göras med omsorg

Givetvis ska onödigt långa transporter undvikas eftersom de både blir dyra och dåliga ur miljösynpunkt. Men det behöver inte betyda att en närliggande avgångs- och ankomstplats per automatik är bäst ur miljösynpunkt. En transportör med bas på längre avstånd kan få till bättre synergier än en närliggande. Vilket i sin tur ger lägre påverkan på miljön och sannolikt också priset.

Gardera dig för bästa möjliga miljömässiga transport

Kraven på bränsle och fordon är klokt att dela upp i flera steg. Där det första steget kan vara en procentuell andel förnybart bränsle och andra en viss typ av fordon. På så vis garderar man sig för bästa möjliga miljömässiga transport men öppnar också upp för andra miljöeffektiva lösningar.

Det finns mycket att tjäna på att vara kreativ när det kommer till tid. Ju större tidsmarginal/fönster som kan erbjudas desto mindre resurser behövs ofta.

Tänk nytt vid planering

Hur noga är det med punktligheten? Behöver verksamheten vara bunden till leverans under förmiddagen eller skulle en annan tid på dygnet kunna fungera?

Ladda ner fler tips och råd för din transportupphandling här!

Share Article