Upphandling av transporter – så ställer du rätt krav

Vid en upphandling av transporter är det mycket att tänka på. Genom att ställa rätt krav ökar du dina chanser att få precis det du behöver.

Transparens och likabehandling är viktigt för att alla anbudsgivare ska ha samma förutsättningar att ge en korrekt bedömning och prissättning av ett uppdrag. Därför är det bra att ta fram ett tydligt underlag och ordentlig historisk statistik - helst ett år tillbaka, gärna två - från nuvarande leverantör. Osäkra faktorer är avskräckande och kostnadsdrivande, eftersom det betyder att leverantören måste gardera sig mot eventuella förluster.

Det är också klokt att tänka på att förena uppdraget med rimliga skadeståndskrav och viten. Straffpåföljder som inte står i relation till varken ersättningen eller eventuella brister avskräcker anbudsgivarna. Och resulterar i färre och sämre anbud. Olika branscher har olika rekommendationer. I NSAB 2015 (Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser) finns standardrekommendationer för logistikbranschen. De kan vara bra att titta på och förhålla sig till.

Var gärna ute i god tid för att hinna bjuda in intresserade anbudsgivare till dialog och diskussion inför upphandlingen. Alternativet är att skicka ut underlaget till berörda parter och ta emot deras synpunkter. Detta ger anbudsgivarna en möjlighet att granska uppdraget och få en chans att tycka till om det. Men också för er att anpassa det efter leverantörernas möjligheter, vilket ökar chansen både till bra anbud, gott samarbete och väl tillgodosedda behov. Tänk också på att det förutom pris finns många andra värdedrivande faktorer som kan vara bra att ta hänsyn till. Såsom miljömedvetenhet, erfarenhet och trafiksäkerhet.

Det är viktigt att vara medveten om att för högt ställda krav kan medföra investeringar som leverantören kan ha svårt att klara av. En god idé kan därför vara att lägga dem på rimlig nivå, låta transportören växa in i uppdraget och sedan öka på dem på sikt. För att ändå erbjuda utmaningar och driva exempelvis miljöfrågan framåt är det dock bra om inte kraven är för lågt ställda. Samt att de är tydligt specificerade redan från början. Exempelvis kan det krävas en viss andel förnybart drivmedel år två och en betydligt högre andel år fyra. Glöm inte bort att följa upp uppdraget och se hur det går och hur det kan anpassas och förbättras under resans gång.

Share Article