Varför håller mjölk längre i Norge?

En liter norsk mjölk håller i 14 dagar medan samma liter i Sverige endast håller i 8 dagar. Vad beror detta på?

I Norge håller mjölken 6 dagar längre än i Sverige

I Norden slängs det stora mängder mat som är fullt ätlig och mycket av maten slängs på grund av att produktens bäst före-datum har passerats. Datummärkningarna i Norden skiljer sig åt även när det gäller samma typ av produkter och generellt är Norge det nordiska landet som har längst bäst före-datum för sina livsmedel. Exempelvis håller en liter mjölk i 14 dagar i Norge medan den i Sverige endast håller i 8 dagar.

Norges mjölk förvaras i lägre temperatur 

Varför skillnaderna är så stora mellan länderna i Norden är en komplex fråga att reda ut. En möjlig förklaring till längre hållbarhet för mjölk i Norge skulle exempelvis kunna bero på temperaturen som mjölken rekommenderas att förvaras i. I Norge märks mjölken ”förvaras i 4 grader” medan den i Sverige märks med ”8 grader”. Ett alternativ för Sverige skulle därför kunna vara att sänka temperaturen för mjölken i både förvaring och transport och därmed få en längre hållbarhet vilket i sin tur minskar svinnet. Dessvärre är svaret inte så entydigt eftersom en sänkning av temperaturen både måste gälla i hushållen och hela vägen dit vilket leder till ökad energianvändning och ökade utsläpp.

En annan förklaring till skillnaderna i datummärkning skulle kunna bero på olika hanteringskrav eller helt enkelt olika länders tolkningar och krav på vad som är ätbart och inte. Oavsett vad skillnaderna beror på så kan en harmonisering av regler och bättre märkningar bidra till bättre produkthantering vilket i sin tur minskar svinnet.

Att en produkts bäst före-datum är passerat innebär inte att produkten är oätlig. Bäst före-datum är endast rekommendation från tillverkaren, och produkter med utgånget bäst-före-datum får fortfarande säljas i Sverige. Sista förbrukningsdag däremot, sätts på varor som tillverkaren bedömer snabbt kan försämras och vara en hälsorisk. Dessa varor får inte säljas efter utgångsdatumet.

En studie gjord av Östfoldforskning visar att 30% av norrmännen alltid slänger produkter vars bäst före-datum har passerats. Datummärkningen i sig är inte rotproblemet till varför produkter slängs, utan det kan istället bero på andra orsaker så som för stora/fel inköp i förhållande till behov, för stora förpackningar eller för mycket produktvariationer m.m.

Läs mer om våra tempererade tjänster

Share Article