Kan bäst före-datumet ändras dynamiskt?

Kan ett svenskt forskningsprojekt om dynamiskt bäst-före-datum bidra till att minska matsvinnet?

100 miljoner ton mat slängs i EU per år

Genomsnittssvensken slänger 81 kilo mat per person och år och totalt i EU är den siffran över 100 miljoner ton per år. Görs inget kommer EU-invånarna slänga 126 ton mat redan 2020 enligt Naturvårdsverket.

Bäst före-datum betyder inte sämst efter

En av anledningarna till matsvinnet är att vi konsumenter slänger produkter bara för att bäst före-datumet passerats. Men "bäst före" betyder inte ”sämst efter" utan många kylda livsmedel kan vara fullt tjänliga långt efter bäst före-datumet. Att ha en sista förbrukningsdag på en vara är däremot en rekommendation att kasta varan när datumet passerats. Problemet med båda dessa märkningar är att de är statiska och inte anpassas efter hur produkten har hanterats, vilket kan leda till att fullt konsumtionsdugliga produkter slängs. Projektet Dynahmat vill förändra denna form av märkning och göra datummärkningar dynamiska.

Smart sensor kan räkna ut aktuellt bäst före-datum

Idén bakom Dynahmat bygger på flera års forskning kring sensorer, prediktionsmodeller och hur kedjans aktörer kan samarbeta och utnyttja varandras information. Tänk dig en förpackning som innehåller ett stycke bra biff och en sensor. Sensorn samlar information från producenten, grossisten, transportören, butiken och ditt eget kylskåp då den pratar med en molnbaserad databas. Information om tidpunkter, temperaturer och bakterietillväxt gör att databasen kan räkna ut aktuellt bäst före-datum och presentera det för användaren. Informationen är hela tiden dynamisk och skulle något hända i någon del av värdekedjan så förändras bäst före-datumet och produkten märks således hela tiden med aktuellt bäst före-datum. Lägger du din köttbit i en varm bil kommer bäst före-datumet kortas ner, till skillnad från om du lägger köttbiten i en kylväska, åker direkt hem från affären och lägger in köttbiten i kylskåpet direkt.

Dynahmat-projektet planeras vara klart under hösten 2016 och kan bidra till att minska dagens stora matavfall. En sådan sensorlösning på matvaror kan även skapa en mängd olika innovativa lösningar för både företag och privatpersoner menar projektdeltagare.

Kan bäst före-datumet ändras dynamiskt?

Läs mer om våra tempererade tjänster

Share Article