Kan bättre förpackningar leda till lägre transportkostnader?

Sveriges bristande reglering för hur kött ska emballeras riskerar att bidra till mindre samlastning vid transporter.

Att en transport innehåller flera olika livsmedel är idag mycket vanligt. Samlastning bidrar till färre antal transporter vilket är gynnsamt både för miljön och plånboken. En förutsättning för samlastning är att livsmedel är korrekt emballerade, vilket bidrar till att motverka risker för läckage eller att livsmedlet utsöndrar starka dofter eller gaser som skadar andra livsmedel vid samlastning.

Emballaget måste tåla samlastning i transport

I Sverige används idag främst en stålpalletainer för frakt av köttråvara från slakteri. När kött fraktas i dessa palletainers ska produkten skyddas från omgivningen med hjälp av en livsmedelsklassad plastpåse som första barriär mot köttet, samt en insats som läggs i botten för att skydda plastpåsen mot vassa kanter så att köttsaft inte läcker och förorenar annat livsmedel vid samlastning. Avsaknad av emballagekrav medför att producenter använder olika typer av påsar med varierande kvalitet. Det finns risk för att påsar av sämre kvalitet inte klarar av slitaget som sker vid exempelvis transport, eller påfrestningar på påsen när kött tinas och avger vätska. För att säkerställa emballage som tål samlastning i transport krävs samarbete över flera branschgränser.

- Att vi i Sverige fasar ut samtliga stålpalletainer och ersätter dem med plastpalletainer är i dagsläget inte realistiskt eftersom stora delar av vår tillverkningsindustri är uppbyggd kring råvara i stålpalletainer, säger Kristina Gabrielsson, Utveckling & Support, Bring.

Kristina fortsätter:

- Men när vi inom livsmedelsbranschen med hjälp av forskning och inom SIS väl enas om gemensamma emballagekrav kan vi också känna oss trygga med att livsmedelshygienen bibehålls från svenska livsmedelsproducenter. Detta i sin tur bidrar till att vi genom hela värdekedjan håller onödigt matsvinn och transportkostnader nere då samlastning möjliggörs.

Flexibel plastpåse har tagits fram som förpackning

En projektgrupp, där Bring driver frågan, samarbetar med Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, SIS (Swedish Standards Institute), Lunds universitet samt LI (Livsmedelsföretagen) för att på så sätt tillgodose allas behov och intressen vid en standardisering av livsmedelsemballage. Redan nu har en palletainerinsats och en plastpåse som är flexibel och temperaturtålig tagits fram. Denna är anpassad för att stå emot vibrationer som köttråvara utsätts för vid frakt i stålpalletainer. Arbetet med att ta fram emballagekrav och en SIS-standard för emballering av köttråvara beräknas bli klart under 2015 och målet är att alla i värdekedjan vinner på denna standard.

Nedan kan du se en film där Kristina på Bring och Jacob på Wellplast AB berättar mer.

Kan bättre förpackningar leda till lägre transportkostnader?

Vill du veta mer?