Allwin hjälper livsmedelsindustrin att minska matsvinnet

Genom Allwin, Sveriges första industriella matbank, distribueras osåld mat vidare till behövande istället för att slängas.

När Simon Eisner fick reda på att över 100 000 ton mat slängs i svenska matbutiker insåg han att något borde göras. Han startade då Allwin, Sveriges första industriella matbank, vars idé är att distribuera osåld mat till hjälporganisationer som stöttar behövande i samhället. Under 2014 distribuerade Allwin mat motsvarande 326 000 måltider.

Allwin samarbetar med livsmedelsindustrin som även betalar för tjänsten. Att betala för hanteringen av osåld mat är något som livsmedelsindustrin alltid måste göra, skillnaden med att betala till Allwin är att pengarna går till ett gott syfte. I tillägg hanteras maten på ett långt mer miljövänligt sätt jämfört med om maten exempelvis skulle användas för biogasproduktion, menar Simon Eisner, Allwins grundare.

Tydlighet och delat ansvar för matkvalitén - en viktig framgångsfaktor

- Allwin skänker inte mat utan distribuerar mat, det är viktigt att förstå, förklarar Simon. Ansvaret för maten är uppdelat på flera delar och vårt ansvar ligger i själva distributionen mellan företaget som skänker och hjälporganisationen som delar ut maten till behövande. Det är inte att kvalitetssäkra maten även om vi gör stickprov, fortsätter Simon. Butikerna som är Allwins kunder är också de som skänker maten och ansvarar för att inte otjänlig mat skänks.

- Ansvarskedjan är precis som vid vanlig livsmedelsdistribution där alla aktörers ansvar regleras via avtal. I avtalet regleras att livsmedelsbutiker aldrig får lägga otjänlig mat i matkärlen för skänkt mat. Allwin i sin tur är granskade av Livsmedelsverket och ansvarar för att hålla kylkedjan mellan leverantör och mottagare. Vi på Allwin levererar aldrig mat direkt till utsatta utan är snarare ett B2B företag som tillhandahåller en ekosystemtjänst, berättar Simon.

Han fortsätter:

- Om det skulle upptäckas att dålig mat har levererats så sker en informationskedja precis som vid ”vanliga” livsmedelsbrister. Men självklart kan det ske mänskliga misstag. Idag levererar vi från 25 butiker med totalt nästan 400 anställda, vilket såklart kan medföra att rutiner kan brista, även om vi gör allt för att förhindra detta. Ansvaret ligger dock hos livsmedelsföretagen och hjälporganisationerna som delar ut maten efter det att Allwin levererat den.

Food Wastage Footprint

Vill du veta mer om Allwin och Simon Einser? Besök www.allwin.nu 

Läs mer om våra tempererade tjänster

Share Article