Vilken termometer mäter rätt?

Se vår temperaturexpert Torbjörn Svensson förklara skillnaderna mellan en infraröd termometer och en instickstermometer.

Bring-lastbil på en bro vid snöiga bergstoppar

Tobbe Temp - vilken termometer mäter rätt?
Tobbe Temp - vilken termometer mäter rätt?

Viktigt att livsmedlen håller rätt temperatur

För att säkerställa livsmedlens kvalitet hela vägen fram till mataffären, så att vi inte blir sjuka av maten, är det viktigt att livsmedlen håller rätt temperatur. Temperaturen kontrolleras alltid när en aktör i distributionskedjan tar emot livsmedlen från en annan, t.ex. då man tar emot livsmedlen på en terminal eller i en butik från en lastbil.

Då är det viktigt att den termometer som används uppmäter korrekt temperatur. I branschriktlinjerna från Föreningen Fryst och Kyld Mat beskrivs kraven på mätare av produkttemperatur. Här nämns också IR-mätare (mätare med infrarött ljus) som kan användas för att få en indikation på yttemperaturen på ett visst föremål. Branschriktlinjerna godkänner inte resultat från IR-mätare som grund för retursändning eller reklamation.

Läs mer om våra tempererade tjänster

Share Article