Med samlastning blir transporterna mer kostnadseffektiva

Med hjälp av en cellplastvägg kan ett skåp delas av och innehålla olika temperaturzoner. Detta innebär att det bli enklare att fylla skåpen och få en högre fyllnadsgrad även om godset kräver olika temperaturzoner. En del av skåpet kan därför hålla en temperatur på  -25 grader oberoende vad den andra delen av skåpet håller för temperatur.

Samlastning bidrar därför till enklare samordning av transporter, minskar påfrestningar på miljön och att transporterna blir kostnadseffektivare.

Läs mer om våra tempererade tjänster

Se mer av Tobbe Temp:

Hantera maten rätt på väg hem från affären.
Vilken termometer mäter rätt?